HOCVINENGANHANG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2016 (HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG)

Tải mẫu đăng ký nguyện vọng tại đây: GIẤY MỜI ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG    
Các b¡n trao Õi cách théc t° v¥n, h× trã thí sinh chiÁu 15-6. ¢nh: PH¯ÚC TU¦N

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG               KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG Số:      /2016/CĐKTKTTW CỘNG HOÀ XÃ…
Bien ban mau 2

CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2016

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG               KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG Số:      /2016/CĐKTKTTW CỘNG HOÀ XÃ…
a15_VOJN.jpg

THÔNG BÁO TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH THỨ 7, CHỦ NHẬT

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG                BAN TUYỂN…
tb LIEN KET TAI CHINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG  TRƯỜNG CÔNG LẬP – MÃ TRƯỜNG: CTW TRƯỜNG CAO ĐẲNG…
TBTS VIET - NHAT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỢP TÁC ĐÀO TẠO VIỆT - NHẬT

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG CÔNG LẬP – MÃ TRƯỜNG: CTW THÔNG BÁO…
TBTS NETC 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG CÔNG LẬP – MÃ TRƯỜNG: CTW    THÔNG BÁO…
TBTS LIEN KET 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 (LIÊN KẾT ĐÀO TẠO)

  TUYỂN SINH NĂM 2016                  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG            Là trường công…
DSCN0987

TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Xây dựng chuẩn mực trong đào tạo thực chất là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp…
<\/body>